Global Expo Warsaw, 30 & 31 marca 2022

Wystawy i seminaria

PROJECT WALL autorstwa world-architects.com

Project Wall autorstwa ARCHITECT@WORK pokazuje różnorodność pracy światowej klasy pracowni architektonicznych.

Obrazy autorstwa DAPh

Genialny pomysł? Interdyscyplinarny projekt czy nowa książka?

DAPh jest skrótem od Dutch Architectural Photographers i jest reprezentowany przez dziewięciu specjalistów w dziedzinie komunikacji wizualnej z naciskiem na budownictwo i architekturę.

SEMINARIA

Zdobądź wiedzę branżową od znanych prelegentów.

architect 
meets 
innovations

Inne kraje

Join the conversation #ATWPL

Design & Plan

Pod oficjalnym patronatem Oddziału Warszawskiego SARP